Zarządzanie wieloma lokalizacjami w kontrolerze UniFi

Kontroler UniFi - zarządzanie wieloma lokalizacjami

Jak zarządzać wieloma lokalizacjami w kontrolerze UniFi? Kontroler musi być osiągalny z każdej z tych lokalizacji np. przez Internet, VPN czy połączenie bezpośrednie. W konfiguracji kontrolera UniFi należy stworzyć dla każdej lokalizacji osobny „site” – powoduje to możliwość niezależnego zarządzania urządzeniami w danej lokalizacji.

Pierwszym krokiem, który musisz wykonać to przekierowanie niezbędnych portów do kontrolera: 8080/tcp (inform) oraz 3478/udp (STUN) na swoim urządzeniu brzegowym np. routerze. Jest to konfiguracja minimalna pozwalająca zdalnie zarządzać urządzeniami UniFi, ale nie udostępnia na zewnątrz np. panelu do zarządzania lub captive portalu. Pozostałe porty wykorzystywane przez kontroler znajdziesz tutaj. Następnie utwórz nową lokalizację w kontrolerze na górnym pasku po prawej stronie. W nowszej wersji kontrolera (od 6.1.X) dodawanie nowej lokalizacji znajduje się w lewym górnym rogu pod logo Ubiquiti Networks.

Dodawanie nowej lokalizacji w kontrolerze UniFi.

Po utworzeniu nowej lokalizacji w kontrolerze wybierz ją z górnego paska oraz przejdź do zakładki z urządzeniami. Przy wdrożeniu tego typu niezbędna jest adopcja urządzenia przez tzw. warstwę trzecią (L3) – ja preferuję metodę z wykorzystaniem SSH. Do urządzenia można zalogować się np. wykorzystując program PuTTY. Na tym etapie niezbędne jest ustalenie adresu IP nowego urządzenia – możesz sprawdzić dzierżawy serwera DHCP lub wykorzystać skaner sieci np. nmap. Domyślne dane logowania to ubnt/ubnt. Po zalogowaniu wydajemy komendę:

set-inform http://adreskontrolera:8080/inform

Wcześniej uzupełnij adres IP lub FQDN twojego kontrolera UniFi. Po wydaniu komendy urządzenie powinno pojawić się w kontrolerze gotowe do adopcji. W taki sposób możesz zarządzać wieloma lokalizacjami w kontrolerze UniFi.